< September 2020 >
SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
    1Coney DogsConey DogsTime: 12:00 pm - 6:00 pm
EuchreEuchreTime: 1:00 pm
Post MeetingPost MeetingTime: 6:00 pm
2DrawingDrawingTime: 7:00 pm
3EuchreEuchreTime: 1:00 pm
4Treasure Hunt DrawingTreasure Hunt DrawingTime: 7:00 pm
5Mary's Famous Coney DogsMary's Famous Coney DogsTime: 11:00 am - 2:00 pm
6 7 8Coney DogsConey DogsTime: 12:00 pm - 6:00 pm
EuchreEuchreTime: 1:00 pm
9DrawingDrawingTime: 7:00 pm
10EuchreEuchreTime: 1:00 pm
11Treasure Hunt DrawingTreasure Hunt DrawingTime: 7:00 pm
12Mary's Famous Coney DogsMary's Famous Coney DogsTime: 11:00 am - 2:00 pm
13Post OpenPost OpenTime: 12:00 pm - 6:00 pm
14 15Coney DogsConey DogsTime: 12:00 pm - 6:00 pm
EuchreEuchreTime: 1:00 pm
16DrawingDrawingTime: 7:00 pm
17EuchreEuchreTime: 1:00 pm
18Treasure Hunt DrawingTreasure Hunt DrawingTime: 7:00 pm
19Mary's Famous Coney DogsMary's Famous Coney DogsTime: 11:00 am - 2:00 pm
20 21Auxiliary MeetingAuxiliary MeetingTime: 6:00 pm
22Coney DogsConey DogsTime: 12:00 pm - 6:00 pm
EuchreEuchreTime: 1:00 pm
23DrawingDrawingTime: 7:00 pm
24EuchreEuchreTime: 1:00 pm
25Treasure Hunt DrawingTreasure Hunt DrawingTime: 7:00 pm
26Mary's Famous Coney DogsMary's Famous Coney DogsTime: 11:00 am - 2:00 pm
27Post OpenPost OpenTime: 12:00 pm - 6:00 pm
28 29Coney DogsConey DogsTime: 12:00 pm - 6:00 pm
EuchreEuchreTime: 1:00 pm
30DrawingDrawingTime: 7:00 pm