< May 2022 >
SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
1 2 3Coney DogsConey DogsTime: 12:00 pm - 6:00 pm
EuchreEuchreTime: 1:00 pm
Post MeetingPost MeetingTime: 6:00 pm
4DrawingDrawingTime: 7:00 pm
5EuchreEuchreTime: 1:00 pm
6Treasure Hunt DrawingTreasure Hunt DrawingTime: 7:00 pm
7Mary's Famous Coney DogsMary's Famous Coney DogsTime: 11:00 am - 2:00 pm
8Post OpenPost OpenTime: 12:00 pm - 6:00 pm
9 10Coney DogsConey DogsTime: 12:00 pm - 6:00 pm
EuchreEuchreTime: 1:00 pm
11DrawingDrawingTime: 7:00 pm
12EuchreEuchreTime: 1:00 pm
13Treasure Hunt DrawingTreasure Hunt DrawingTime: 7:00 pm
14Mary's Famous Coney DogsMary's Famous Coney DogsTime: 11:00 am - 2:00 pm
15 16Auxiliary MeetingAuxiliary MeetingTime: 6:00 pm
17Coney DogsConey DogsTime: 12:00 pm - 6:00 pm
EuchreEuchreTime: 1:00 pm
18DrawingDrawingTime: 7:00 pm
19EuchreEuchreTime: 1:00 pm
20Treasure Hunt DrawingTreasure Hunt DrawingTime: 7:00 pm
21Mary's Famous Coney DogsMary's Famous Coney DogsTime: 11:00 am - 2:00 pm
22Post OpenPost OpenTime: 12:00 pm - 6:00 pm
23 24Coney DogsConey DogsTime: 12:00 pm - 6:00 pm
EuchreEuchreTime: 1:00 pm
25DrawingDrawingTime: 7:00 pm
26EuchreEuchreTime: 1:00 pm
27Treasure Hunt DrawingTreasure Hunt DrawingTime: 7:00 pm
28Mary's Famous Coney DogsMary's Famous Coney DogsTime: 11:00 am - 2:00 pm
29 30 31Coney DogsConey DogsTime: 12:00 pm - 6:00 pm
EuchreEuchreTime: 1:00 pm